پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
   
  دبیر کمیسیون دائمی و رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع
   
  نام و نام خانوادگی: حسن واعظی - جزئی
  تاریخ تولد : 1/4/1337
  محل تولد : اصفهان
  تاهل : متاهل و دارای چهار فرزند
   
   - مسئوليتها

  1ـ مدير بررسيهاي استراتژيك ـ رئيس بهره‎دهي و تبليغات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1360 تا 1364
  2ـ مسئول تبليغات جنگ تحميلي در سازمان صدا و سيما ، مشاور رئيس سازمان و نماينده شوراي سرپرستي در شورايعالي طرح و برنامه ـ عضو شورايعالي سياسي و شورايعالي طرح و برنامه 1364 تا 1369
  3ـ مدير كل راديو و معاون صداي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي 1369 تا 1372
  4ـ رئيس اطلاعات و اخبار ـ عضو كميسيون سياست خارجي و كميته سياستگزاري و تبليغات و دبیر کمیته ویژه شورايعالي امنيت ملي 1372 تا 1380
  5ـ دبير كميسيون علمي ، فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1379 تاكنون
  6ـ معاون امور حقوقي وكميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1381 تاکنون
  7- رییس امور کمیسیونها و تدوین مصوبات صحن مجمع از سال 1381 تاکنون

  - تأليفات
   
  1ـ اصلاحات و فروپاشي ـ تشريح طرح بازسازي شده فروپاشي شوروي در ايران ـ تيراژ هفتادوپنجهزار75000 نسخه ـ چاپ هشتم ـ 199 صفحه ـ انتشارات سروش
  2ـ ايران و آمريكا ـ بررسي سياستهاي آمريكا در قبال ايران ـ411 صفحه ـ چاپ سوم ـ انتشارات سروش ـ تيراژ نه‌هزار 9000 نسخه
  3ـ نبردنابرابر ـ روند ظهور و سقوط  صهيونيسم  ـ 259 صفحه ـ انتشارات سروش ـ چاپ دوم- تيراژ نه‌هزار 9000 نسخه
  4ـ نيم قرن روياروئي ـ بررسي ماهيت اصلاحات آمريكائي در ايران ـ 190 صفحه ـ تيراژ پنجاه‌هزار  50000 نسخه
  5ـ تروريسم ـ بررسي اهداف آمريكا از لشگركشي به مناطق استراتژيك جهان اسلام ـ چاپ دوم ـ تيراژ شش‌هزار 6000 نسخه ـ انتشارت سروش
  6ـ اينجا ايران است ـ تيراژ شصت‌هزار 60000 نسخه، معاونت فرهنگي ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
  7ـ استراتژي سلطه ـ بررسي استراتژي جديد آمريكا براي قرن 21 شامل تهديدات ، راهبردها ، رسالت روشنفكران و آينده ايران ـ انتشارات سروش- چاپ دوم، تيراژ شش‌هزار 6000 نسخه
  -8 تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی ایران-  215 صفحه- چاپ دوم – تیراژ شش هزار 6000 نسخه- انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی
  9-استعمار فرانو و جهانی‌سازی – 415 صفحه – چاپ سوم – تیراژ ده هزار 10000 نسخه – انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  10- کامیابی‌ها و ناکامی‌های توسعه در ایران- 276 صفحه- چاپ دوم- تیراژ 1500 نسخه– انتشارات هرمس"​